تماس سریع با واحد پشتیبانی
فروشگاه محصولات
لینک دانلود شرایط مناقصه
مناقصه عملیات بارگیری و حمل مخلوط جهت زیرسازی پروژه  297واحدی پردیس گلستاناقصه پیمانکاری تولید مصالح کوهی
لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1403/03/19به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

لینک دانلود شرایط مناقصه
مناقصه پیمانکاری تولید مصالح کوهی
لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1403/02/22به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مناقصه
مناقصه پیمانکاری تولید مصالح کوهی
لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1403/02/22به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مناقصه
مناقصه پیمانکاری تولید مصالح کوهی
لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1403/02/22به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مزایده
مناقصه عملیات خاک برداری و زیرسازی پروژه 297 واحدی پردیس گلستان زندگی (محمد اباد )
لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1403/02/20به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مزایده
مزایده آپارتمان مسکونی چهارراه پژوهش نوبت سوم
لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1402/12/24به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مزایده
مزایده آپارتمان مسکونی چهارراه پژوهش
لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1402/11/08به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مزایده
مناقصه عملیات خاکبرداری و زیرسازی پروژه 90 واحدی ملاباشی
لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1402/09/01به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مزایده
آگهی نوبت اول مزایده ضایعات(کوبیت سنگ شکن، فک کوچک، سرند، ضایعات آهن)انفجار ، استخراج و حمل مصالح کوهی
لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1402/02/29به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مزایده
آگهی نوبت اول انفجار ، استخراج و حمل مصالح کوهی
لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1402/01/25به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مزایده
آگهی نوبت اول کوبیت سنگ شکن مستعمل
لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1401/12/13به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مزایده
آگهی نوبت دوم مزایده اپارتمان تهران
لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1401/08/27به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

روزنامه آگهی مزایده فروش

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مزایده

مزایده یک واحد آپارتمان در میرداماد تهران 

لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1401/08/17به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مزایده

مزایده یک واحد آپارتمان واقع در یزد بلوار شهید قندی -بلوار صیاد شیرازی

لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1401/07/23به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مناقصه

مزایده یک واحد آپارتمان واقع در میرداماد تهران

لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1401/06/19به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مناقصه

مناقصه استخراج معدن لاشه سنگ آهکی

لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1401/04/17به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مناقصه

مناقصه تکمیل ناوگان حمل و نقل (پمپ ، کشنده و تراک میکسر )

لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1401/04/04به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند.

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مناقصه

مناقصه تجهیزات تولید نوار نقاله  

لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1401/01/29به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مناقصه

مناقصه استخراج معدن لاشه سنگ آهکی  

لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1400/10/17به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مناقصه

​​مناقصه تجهیزات تولید مصالح شکسته

لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1400/10/02به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند

مناقصه به اتمام رسیده است

لینک دانلود شرایط مناقصه

مناقصه حمل لاشه سنگ معدنی

لینک دانلود فرم اعلام قیمت

داوطلبان می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ 1400/09/16 به آدرس یزد کیلومتر 3 جاده خضر آباد کد پستی :8917113113 و صندوق پستی 89175565 ارسال نمایند

مناقصه به اتمام رسیده است

سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش